Tre hjärtan är byggd 1946.

Hon riggades som "galeas" med stående gafflar.
Båten gick i fraktfart fram till 1966, då hon seglade med timmer från Finland till Sverige.

 

1988 köptes skeppet av Martin och Svante Olsson, Halmstad.
Renoveringen av skrovet tog sin början.

På varv i Råå

-89: april: genomgång av hela skrovet,
nytt roder sattes på, och botten målades.

-89: sommaren: totalrenovering av byssa m.m.

8-kantigt
Fyrkantigt ämne

-90: Skarndäck och samtliga stöttor byttes.
All inredning revs ut.
Undermaster hyvlades till.

Drev & Tjära

-91,sommar: ny brädgång.
Uppbyggnaden av inredningen påbörjades.
På varvet i Halmstad byttes 10 spant, yttre
förstäv, samt 350 meter bordläggning.

I slipen i Halmstad

-92: Byte av lastluckskarmar, och skarndäcket gjordes klart.
Undermasterna restes, och bogsprötet monterades.

-93: Gjordes ny reling och nya nagelbänkar.

-94: Under 10 veckor på sommaren byttes 150 meter bordläggning.

-94: Under hösten sattes den nya motorn in och den nya värmepannan för marint bruk. Inredningsarbetet fortsatte.

-95: Låg skeppet på varv i 3 veckor då propellerhylsan korrigerades, och arbetet med skrovet avslutades.
Målningen av båten tog vid.

Bastu

Efter sjösättningen startades uppbyggnaden av däckhus för bastu , toaletter och förråd.
Motorn provkördes och propellern installerades vid kaj.
El, vatten och avlopp installerades.
Hytter och salong gjordes, och det mesta av resterande riggbeslag tillverkades.

-96: Under vintern och våren färdigställdes det sista för att för första gången på 7 år lämna kaj för egen maskin, och för att kort tid därefter sätta segel.

Skymningsbild

Tre hjärtan drivs idag mestadels som charterfartyg, med Halmstad som hemmahamn.
Som skeppet ser ut i dag går den under namnet "skonare". Strävan är att när ekonomi och tid tillåter ska Tre hjärtan göras om till toppsegelskonare.

Svanhopp från peke